Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste tarkastettu 20.1.2022

1 Rekisterinpitäjä

KESKI-KARJALAN KEHITYSYHTIÖ OY KETI

Y-tunnus 1934207–8

Kiteentie 9–11 B

82500 Kitee (2. krs)

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matkailukoordinaattori

keti@keti.fi

+358 50 502 0367

 

3 Tietosuojavastaava

Sydänkarjala matkailubrändin tietosuojavastaavana Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:ssä toimii:

Tietosuojavastaava

matkailu@keti.fi

+358 50 502 0367

 

4 Rekisterin nimi

SYDÄNKARJALA MATKAILUBRÄNDI yleinen asiakas-, markkinointi-, viestintä- ja sidosryhmärekisteri.

 

5 Rekisterin julkisuus

Rekisteri on tarkoitettu Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n Sydänkarjala matkailubrändin kautta suorittamaan asiakas-, viestintä- ja markkinointi- sekä sidosryhmäkäyttöön. Rekisteriä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen.

 

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n Sydänkarjala matkailubrändin asiakas-, markkinointi- ja viestintä- ja sidosryhmätarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla yleinen etu, sopimus- ja rekisterin pitäjän oikeutettu etu.

 

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään vastaanottajien nimet ja yhteystiedot.

 

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Sydankarjala.fi verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jotka käyttäjät täyttävät itse. Tietoja kerätään myös erillisten kampanjasivujen kautta, joissa käyttäjä itse täyttää lomakkeen. Asiakastietoja saadaan myös puhelimitse, sähköpostilla, sopimuksella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

9 Evästeet

Käyttämällä Sydankarjala.fi verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. Sydankarjala.fi verkkosivustolla kerätään evästeiden kautta tietoa käyttäjistä. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoja käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjiä ei voida tunnistaa, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeiden kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta ja/tai tyhjentämällä selaimen evästetiedot.

 

Sydankarjala.fi verkkosivuilla on myös linkkejä muihin kolmannen osapuolen sivustoihin ja palveluihin. Sydankarjala.fi verkkosivusto käyttää YouTube API Client-ohjelmaa, jolla videomme saadaan näkyviin sivustollamme. Lisätietoja: https://www.youtube.com/t/terms; http://www.google.com/policies/privacy; https://myaccount.google.com/permissions. Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn Sydänkarjalan matkailubrändi ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

 

11 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittely on suojattu rakenteellisella suojauksella ja riittävällä valvonnalla. Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

 

13 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot.

 

14 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

15 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Mikäli rekisteröity katsoo, että Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI ei toimi tietosuojalain mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon osoitteessa www.tietosuoja.fi.

 

16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietojen säilytysaika on 3 vuotta suostumuksen saamisen jälkeen. Tiedot poistetaan ylikirjoittamalla. Rekisterin tietojen oikeellisuus tarkistetaan säännöllisesti.

 

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

17 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.1.2021.

© 2023 Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi